Professor Harald Herresthal underviser Magnus! Vi var på ekskursjon til Oslos kirkemusikkfestival 2007.