Pedalforhøyninger laget av Ryde og Berg til Frobeniusorgelet i Tønsberg domkirke.