Fotoalbum

10 elever og en fornøyd lærer.

Marte B.Wergeland spiller i sin bestefars bryllup! Juni 2007 Foto: Tb

Peder ser opp til orgelet.

Pedalforhøyninger laget av Ryde og Berg til Frobeniusorgelet i Tønsberg domkirke.

Fotpedaler er enkelt å lage!

Kommentar er kanksje unødvendig???

Gjengen foran Nidaros domkirke

Ida Kristine Myhre er klar for spill!

Julie A.groland

Bjørn Vidar Ulvedalen

Ulvedalen ved Frobeniusorgelet i Tønsberg domkirke

Professor Harald Herresthal underviser Magnus! Vi var på ekskursjon til Oslos kirkemusikkfestival 2007.

Mrate, 7.2.10

Trygve er 3,5 år!

Jon er hekta på orgel!

Jon og Tryge reiser to timer for å spille orgel...

Orgelskolen, alltid i farta.

Noteeksempel

Tuva på et år og 3 måneder...

Regina får hjelp av David Hamnes

Elev og lærer i samspill.