Orgelskolen har spilt sammen med domorganist Kåre Nordstoga, Våle kirke, 22.10.2011
Professor Bjørn Boysen
Operasanger Magne Frememrlid
Komponist Henning Sommerro
Sølvguttene med dir. Fredrik Otterstad
Panfløytist Roar Engelberg
Professor organist Zsolt Gardonyi

Marsipankake til alle..

Mestermøte er en spennende konsertserie hvor barn og amatører får møte anerkjente musikere gjennom at de opptrer på konsert sammen. Dette er berikende for både ”proffen”, amatøren og publikum.

Orgelskolen i Re har som en av de første i Norden, gitt barn og unge systematisk opplæring i klassisk orgelspill. Arbeidet har siden starten i 2002 vært drevet av kantor Bjørn Vidar Ulvedalen som er utdannet kantor og førskolelærer. Snart 10 år senere kan orgelskolen vise til en lang rekke resultater. Foruten alle de barn og ungdommer som har begynt å spille kirkeorgel er det utarbeidet en egen lærebokserie i 5 deler, ”Preludium”, komponert av Ulvedalen.  Vi holder regelmessig konserter og deltar på seminarer for organister m.fl. som vil lære om orgelundervisning av barn. Orgelskolen har fått Drømmestipendet fra norsk tipping/norsk kulturskoleråd, og den har mottatt støtte fra norsk kulturråd til en egen konsertserie kalt Mestermøte. I tillegg til konserter deltar elevene regelmessig på gudstjenester. Sommeren 2011 deltok orgelskolen på orgelleir i Sverige.

Mestermøte med komponisten Henning Sommerro

15. april hadde orgelskolen mestermøte med komponisten Henning Sommerro. ca 140 fremmøtte!!!

Änglagård

Ida Kristine Myhre

---------------------------

Orgelelevene spiller opp:

”Fra pipe til pipe”, en reise gjennom århundrene:

I 1200/1300-tallet

Jon Martine Høie

II 1400/1500-tallet

Line Tandberg

III 1500/1600-tallet

Kristian Heian

IV 1700-tallet

Marte Bredvei Wergeland

V 1800-tallet

Henning Sommero

VI 1800/1900-tallet

Julie Adelheid Groland

VII 1900/2000-tallet

Kristoffer Bredvei Wergeland

 

---------------------

”Alene Gud i himmerik” arr: B.V.Ulvedalen

”X-box” , arr: Andre Arnesen

Andre Arnesen

Våren, av Edvard Grieg

Regina Heian

Norsk dans nr. 2 av Edvard Grieg

Marte Bredvei Wergeland

Mestermøte med Magne Fremmerlid

12. februar hadde orgelskolen mestermøte med operasanger Magne Fremmerlid.
100 personer kom og hørte på oss! fantastisk : )

Program

Trad./J.Newton                      Amazing grace, arr: Odd J. Overøye

 

Georg Friedrich Händel         Largo fra operaen Xerxes

 

Wolfgang Amadeus Mozart I disse hellige haller, fra operaen Tryllefløyten

 

Felix Mendelssohn                 Gud, vær meg nådig, fra oratoriet Paulus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samuel Nergård                     3 preludier av B.V.Ulvedalen

 

Andre  Arnesen                      Largo, tema fra 9. symfoni, ”Den nye verden” av Dvorak.

Arr. B.V.Ulvedalen

 

Julie Adelheid Groland          Jag kom inte hit för att jag tror, arr. Anne-Lise Lindberg Sjödin

 

Ida Kristine Myhre                 Änglagård, Björn Isfält, arr. B.V.Ulvedalen

 

Regina Heian                          Brudemarsj fra Lit, arr. Mats Ternvall                                 

 

Karl Erik Kjær                       Andantino av Matteo Carcassi,

 

Marte B.Wergeland               Preludium i F dur av J.S.Bach

 

Kristian Heian                                    Andantino, Louis Vierne

 

Kristoffer B.Wergeland         Habanera fra operaen Carmen av George Bizet

Arr. B.V.Ulvedalen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felix Mendelssohn                 ”Vertilge sie” fra oratoriet Paulus

 

Jens Eriksen                            Fire sanger ( Over Kedron, Han døde for alle, Ingen tunge kan beskrive og Men størst av alt).  Eriksen kom fra Bagn i Valdres men flyttet til Barkost i 1931. Han var en meget produktiv skaper av sanger som han formidlet til manges glede! (1897-1969) Han ble behørig markert i 1997. Hans sønn, Jostein, førte sangerkunsten videre som bl.a. ansatt i den norske opera!

 

To sanger ved Johanne Langklep og Iselin Kristiansen:

Pie Jesu                                  Lloyd Webber

 

What are words                      Chris Medina

 

Per Aamodt Tveit                  Da liljene sprang ut, tekst: Vidar Kristensen

Du som elsker du som ser, tekst: Eyvind Skeie

Velsignet er, tekst: Eyvind Skeie     

Spirituals                                                                       

           

Kaffe og kake!

Magne Fremmerlid er fast ansatt som bass-sanger ved operaen i Oslo. Han er en meget spennende og allsidig musiker som har hatt flere store roller i fremføringer som Figaros bryllup, Carmen, Barbereren i Sevilla og Mozarts Tryllefløyten, og nylig Mahlers 8. for å nevne noe. Han har sin utdannelse fra Rogaland musikkonservatorium med bl.a. Ingrid Bjoner som lærer.

Mestermøte med professor Bjørn Boysen

20. november 2011 hadde vi et fantastisk mestermøte med professor Bjørn Boysen fra Norges musikkhøgskole. ca 80 fremmøtte.

Program

Johann Sebastian Bach          Passacaglia og fuge i c-moll

1685-1750                            BWV 582

 

Elever spiller:

Julie Adelheid Groland /        Preludium og fuge  i C dur

Kristian Heian                       J.S.Bach, BWV 846

 

Kristian Heian                      Gjendines båd`n låt,
                                             
arr: Grieg / Ulvedalen

 

Regina Heian                          ”Folketone fra Ryfylke”,

arr: B.V.Ulvedalen

 

Julie Adelheid Groland          Milde Jesus, arr: B.V.Ulvedalen

 

Jon Martin Høie                     Trumpet voluntary

                                               J.Clarke, arr: B.V.Ulvedalen

 

Ida Kristine Myhre                Preludium nr. 9: Tema med variasjoner

                                               B.V.Ulvedalen          

 

Martine Bæver Larsen            Preludium i C av J.S.Bach, BWV 545

Verdt å vite: BWV er en forkortelse for Bach-Werke-Verzeichnis og er altså en nummerisk ordning for Bachs musikk på linje med bruken av opus nr. Forskjellen er at BWV er gjort i vår tid og ikke av Bach selv.  Det er over tusen nr. i BWV.

 

Hanne L.Ulvedalen/               Hymne fra Halle

Bjørn B.                                arr: B.V.Ulvedalen

 

Kristoffer B.Wergeland         ”Alt står i Gud Faders hånd” 

Bjørn B.                                 I.Wideen / B.V.Ulvedalen

 

Marte B.Wergeland/               Preludium og fuge i F dur av

Bjørn B.                                  J. S. Bach

Verdt å vite: Dette preludium og fuge er hentet fra en samling som har fått tilnavnet ”8 korte”. Disse stykkene har fått Bachs stempel på seg, men man er usikker på om dette egentlig er komponert av Bach.

 

 

 

J.S.Bach                                  Tre orgelkoraler:

Sions vekter hever røsten

BWV 646

Gled deg nå Kristi brud

BWV 647

Jeg treder for din trone hen

BWV 668

 

Dieterich Buxtehude              Preludium og fuge a-moll Bux.WV 153

(1637-1707)

 

Arild Sandvold                       Variasjoner over norsk folketone

(1895-1984)                           ”Eg veit i Himmerik ei borg"

 

Franz Liszt                              Preludium og fuge over BACH

(1811-1886)                            Navnet Bach er i musikken notesekvensen b-a-c-h. Det er en tradisjon som mange komponister har fulgt, å skrive musikk som bygger på dette motivet, som en hyllest til Bach. Bach selv utnytter dette motivet i et av sine siste verker.

Mestermøte med domorgansit Kåre Nordstoga

Kristoffer Bredvei Wergeland           Fanfare, Anne-Lise L.Sjödin

 

Johann Sebastian Bach,                     Konsert i a-moll, BWV 593

1685-1750                                          Verdt å vite: Denne konserten i 3 satser er opprinnelig komponert av Antonio Vivaldi for orkester med solofiolin, men Bach har transkribert den for orgel.

1.sats: allegro 2.sats: adagio3.sats: allegro

 

Johann Pachelbel,                               Ciaconne f-moll

1653-1706                                          Verdt å vite: Ciaconne er en musikalsk variasjonsform hvor komposisjonen og det melodiske materiale vokser frem av en harmonisk progresjon som gjentas gjennom stykket.

 

Elever spiller:

Ida Kristine Myhre                            Siciliano av Vivaldi, arr: B.V.Ulvedalen


Karl Erik Kjær                                   Ostinat av B.V. Ulvedalen

Verdt å vite: Ostinat er en varisjonsform hvor en melodi gjentas gjennom stykket, mens andre stemmer bygger seg opp på den. Her er ostinatet i bassen.

Hanne Langeland Ulvedalen/Kåre          ”Alt står i Gud Faders hånd”  I.Wideen / B.V.Ulvedalen

                                                 


Jon Martin Høie                                 Bruremarsj fra Seljord, arr: B.V.Ulvedalen


Kristoffer Bredvei Wergeland/ Kåre N.        Hymne fra Halle ( Lovsyng     vår Herre)


Regina Heian                                     Bruremarsj fra Todalen, arr: B.V.Ulvedalen


Kristian Heian                                    Christ lag in Todesbanden av Georg Ph. Telemann:(1681-1767)

Julie Adelheid Groland/                    Preludium og fuge i F dur av J. S. Bach

                                                  Verdt å vite: Dette preludium og fuge er hentet fra en samling som har fått tilnavnet ”8 korte”. Disse stykkene har fått Bachs stempel på seg, men man er usikker på om dette egentlig er komponert av Bach.

Kåre Nordstoga                              

J.S. Bach:                                           Toccata og fuge i d-moll, BWV 565 

Verdt å vite: BWV er en forkortelse for Bach-Werke-Verzeichnis og er altså en nummerisk ordning for Bachs musikk på linje med bruken av opus nr. Forskjellen er at BWV er gjort i vår tid og ikke av Bach selv.  Det er over tusen nr. i BWV!

 

Nå fryd deg kristne menighet  BWV 734

 

Kjell Mørk Karlsen                            Vår Gud han er så fast en borg  

 

Ennio Morricone                                Gabriels obo, skrevet av italiensk komponist, mest kjent

(1928)                                                for filmmusikk. Stykket er fra filmen ”The Mission”.

 
K. Nordstoga                                     Rosa, en hardingfeleslått fra telemark etter Knut Buen

 

Charles Marie Widor.                        1.sats fra orgelsymfoni nr.

 

 

Kåre Nordstoga

Som domorganist i Oslo domkirke fremfører Nordstoga jevnlig et stort orgelrepertoar, bl.a. har han to ganger gitt populære konsertrekker med Bachs samlede orgelverker. Han har dessuten spilt inn CD-plater med orgelmusikk av Bach, Brahms, Franck, Widor og Liszt, en innspilling med alle Bachs fiolinsonater i samspill med Geir Inge Lotsberg på domkirkens kororgel, og forøvrig flere plater med norsk orgelmusikk.

 

Nordstoga er en aktiv konsertorganist. De siste årene har han vært solist med symfoniorkestrene i Oslo, Bergen og Trondheim, og i utlandet har han blant annet vært invitert til den internasjonale orgelfestivalen i Aarhus, Notre Dame i Paris og Musashino kultursenter i Tokyo. For sin aktive innsats i musikklivet ble han tildelt Lindemanprisen for 2006.