Stor interesse i Hønefoss!

Mangel på organister?
Det har vært mye fokus på manglende rekruttering til kirkemusikerposten. Men tydeligvis er det en stor interesse for å traktere dette instrumentet, i hvertfall sett fra min orgelkrakk. Hele 15 voksne fra 17-60 år er nå med på kurs i orgelspill. Det betyr undervisning, en time på hver hver 14. dag. Bare i Hønefoss er det 6 påmeldte som spiller orgel. Med en musikklinje som nærmeste nabo kommer de unge også!

Hva betyr pricipal 8`?
Mange kan ha spilt lenge uten at noen har sagt dem det! Å kjenne sitt instrument gir glede for både organisten og menigheten.

Mange stiller opp som vikar for kantor, men arbeidsgiver har sjelden noe skolering å tilby. Mange har klart seg meget bra! Men etter en tid kan det være godt å få noe påfyll. Tunsberg bispedømme har gjennom å opprette dette kurset kommet et stykke på vei!

På kurset er det viktigst for meg at det at det deltakerne har av kunnskap og interesse skal bli forsterket og foredlet. Samtidig som de får nye impulser.

En av deltakerne lurte på om de uvanene han hadde lært seg opp gjennom årene nå skal lukes vekk? Jeg sa da et det vil vel bare komme nye til da! : =)

Prinsippet er enkelt, i stedet for å fjerne noe, skal man i stedet bli fylt med noe nytt. Da vil ofte forandringene komme av seg selv.
Bjørn Vidar

Fra venstre:
Nikita, Iver, Atle, Syver, Mona og Anne

Gudstjenestereformen

Gudstjenesteutvikling handler også om å trekke inn nye "stemmer" i får gudstjenestefeiring. At flere kan bidra med det de har. To av elevene går på rytmisk piano, og en stund kokte orgelet over når Syver kom med sin musikk!

Anne spiller for tiden på preludium og fuge i c-moll fra das Wholtemperierte Klavier, den passer med en gang på orgel!

Mona, Anne og Syver fra videregående!

Kurs

Orgelskole for voksne!

 

Det tilbys med dette systematisk og tilrettelagt undervisning av organistvikarer og ufaglærte kirkemusikere. En orgelskole for voksne i Tunberg bispedømme, vil primært bane vei for en realisering av gudstjenestereformen/fornyelsen ved at nødvendig kompetanseheving blir gitt til en yrkesgruppe som tradisjonelt ikke kurses men som utgjør en ikke ubetydelig del av DNK`s hverdag!

 

Orgelskolen tar også sikte på å øke tilfanget av de som vil gjøre tjeneste i kirken(rekruttere). Om et visst opplæringstilbud blir gitt, kan terskelen oppleves lavere. Det er ofte vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft til de små stillingene.

 

Tiltaket er en form for mentoring som vil danne basis for den enkeltes modningsprosess slik at varierte musikalske uttrykksformer for bred plass i menighetens gudstjenestefeiring

 

Mål

1. Heve nivået på og utruste de som tjenestegjør som organister i Tunsberg til å arbeide for og med gudstjenestereformen.

2. Gi et opplæringstilbud slik at flere vil satse på å være vikarer.

3. Gjøre gudstjenestereformen aktuell og skape forutsetninger for at den kan gjennomføres lokalt.

4. Styrke kunnskapen om bruk av instrumenter og solister i gudstjenesten.

 

 

Metode

Undervisning vil bli gitt individuelt og ved samlinger etter invitasjoner i samarbeid med lokal arbeidsgiver. Det gis tilbud om opplæring i liturgisk orgelspill, bruksklaver, akkompagnering av solister, opplæring i "God" preludering tradisjon i forbindelse ved begravele etc. samt vigselsmusikk.Arbeidet organiseres etter samordning og høring med kirkevergene.

Det vil bli tilbud om praktisk innføring i hymnologi, liturgikk og gudstjenesteplanlegging.

 

Påmelding

Påmelding skjer til Ulvedalen direkte, helst på mail i første omgang. Undervisningen er tenkt gitt individuelt og i grupper, avhengig av oppslutningen. Hvilke dager det er tenkt forsøkes tilpasset slik at flest mulig kan benytte seg av tilbudet.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

For Tunsberg bispedømme,

Bjørn Vidar Ulvedalen ,

kantor i Re.

 

vulveda@online.no for påmelding                                                     

 

Hønefoss kirke

Kommentarer

06.12.2017 15:39

Ole Heie Bjøralt

Jeg er 84 år, har spilt orgel(trampe) siden jeg var 5, men kan ikke spille noe særlig etter noter. Men orgelet har vært og er dronningen innen musikken. Jeg skulle gjerne lært å spille skikkelig.