Grunnlaget

Når kan jeg starte orgelundervisning?
Og hvor gamle kan elevene være før de begynner?
Hva må de kunne?
Skal de betale?

http://tb.no/article/20050526/KULTUR/105260186


Spørsmålene kan være mange når man begynner. Selv startet jeg forsiktig opp med å dele ut løpesedler til elever som stod på venteliste på piano ved den lokale kulturskolen. de første elevene var mellom 10 og 15 år gamle og hadde piano bakgrunn. De kom med sine pianonoter og jeg viste dem at det samme stykket som de hadde spilt på piano kunne låte bra på orgel!

En elev skilte seg ut, han var 6 år, og gikk i 1.klasse. Han skulle bli den vesentligste grunnen til at jeg i dag tar i mot barn fra de begynner på grunnskolen, altså 6 år gamle.

Kort fortalt er min erfaring at de som begynner tidlig, holder på lengst. naturlig kanskje.  Mens hun som begynte som 14, sluttet da hun ble 18 pga skole etc, så tyder ting på at den som begynte i 6 års alderen gjør dette til en mer varig livsstil. Om han eller hun vil studere videre vet jeg ikke i dag, men det å spille orgel har blitt så naturlig for dem at å slutte har blitt vanskeligere enn å fortsette.

Jeg begynte på en måte baklengs, gjorde alt på eget initiativ og forsøkte gradvis å overbevise menigheten at dette var flott og riktig. Jeg vil anbefale andre om å inspirere menigheten til å sette ungene på orgelkrakken, bygge gradvis opp et tilbud, og gjerne i samarbeid med kulturskolen.

Den viktigste ressurspersonen her er kantoren selv. Uten han eller hun blir ikke dette noe av. Derfor er det avgjørende at arbeidsgiver fordyper seg i rekrutteringsproblematikken, og legger forholdene til rette. Alle i et fellesråd behøver ikke undervise, men kanskje noen utpeker seg? kan da noen andre ta begravelser etc. for disse?

Målrettet og kvalitetesbevisst arbeid krever forankring. Hva er målet?
Noen vil kanksje gi opp en elev fordi den ikke har fremgang nok. Vi leter ofte etter de talentfulle når det gjelder orgelspill. Det skyldes nok at det å spille orgel har en viss status og at det i seg selv er noe yrkesrettet. Du spiller liksom ikke orgel bare for deg selv. Men det er viktig å straks se det menighetsbyggende perspektivet ved å undervise i kirkerommet. Selv om det er snakk om en marginal gruppe, så får disse en førstehånds kjennskap til kirkerommet og til deg som ansatt. Å komme til kirken blir tidlig naturlig for dem. De sitter faktisk og lærer salmer og kirkelig bruksmusikk, de blir små kantorer som neppe vil oppleve gudstjeneste og orgelmusikk som fremmed når de blir voksne. Mine elevr har alltid måttet spille flere konserter i året. I år spiller to av elevene til salmene på selveste julaften. De vokser med den oppgaven vi betror dem.

Kontakt meg gjerne for utdypende kommentarer og evt. et besøk.
Bjørn Vidar