Din overskrift

Orgelundervisning av barn og voksne ved Bjørn Vidar Ulvedalen, kantor i Re, 17.11.09

 

I 2002 tok jeg et initiativ til å starte opp et nytt tilbud, orgelundervisning for barn. Tilbudet gikk da ut via den lokale kulturskole til barn som var på venteliste til pianokurs. 7 år etter er resultatet et metodisk læreverk i orgelspill, Norsk orgelskole i 5 bind. Hva har skjedd i mellomtiden? Det har vært en lang og gledesfylt vei til målet, preget av samarbeid mellom det lokale menighetsrådet, fellesrådet, bispedømmet og Norges musikkhøgskole.

I 2003 gikk dette fra å være et lokalt forsøksprosjekt i Holmestrand til å bli et pilotprosjekt for Tunsberg innen rekruttering til kirkemusikk. Vi er vel alle klar over at rekrutteringen til kirkemusikkutdannelsen på høgskoler og konservatorier er smertelig lav. Det som var en av mine teser i starten var at pianister m.fl. ikke ”konverterte” lenger til kirkeorgelet som før. Slik har det nok til en viss grad vært, og det har gått sånn greit. I en ganske ny lærebok for orgel står det at ”Du som begynner på denne boken er nybegynner, men bare på orgelet. Du har 4-5 års erfaring fra pianoet når du begynner her”. Jeg mener å erfare at man kan ha orgelet som sitt første instrument. Vi vet at uten import av utenlandsk arbeidskraft så hadde vi i dag ikke klart oss.

En annen sak som opptok meg var at vi har en ikke ubetydelig flukt fra kirkemusikerposten. Mange som begynner utdannelsen avslutter den ikke og flere av de som fullfører den, går etter hvert over i andre jobber. Som oftest argumentert med bedre lønn og arbeidsforhold. Det er nok å nevne den nylig avgåtte domkantoren i Tønsberg som har gått over i undervisning på videregående skole.

Den andre tesen min var da at en kirkelig identitet som dette arbeidet fordrer, må bygges opp langsomt. Derfor har jeg siden starten av, arbeidet med dette i lys av og med sikte på kirkelig utdanning og kirkelig trosopplæring. For dyktige musikere kan det av og til være et lite sjokk å komme ut i en lokal menighet. Det er stor vekt på at barna får spille salmer etc.

Orgelskolen har vært veldig populær siden starten. Et stort antall barn har deltatt, og det største er at mange 6-åringer har begynt, og de spiller i dag, 4-5-6 år etter. Våren 2009 fikk orgelskolen ”Drømmestipendet” fra Norsk tipping og norsk kulturskoleråd.

Utfordring nr. 1 har vært at det ikke fantes noe materiale til den nye målgruppen, barn, og de som ikke har pianobakgrunn. Så i starten var det mye klipp og lim. Nå har jeg også utdannelse som førskolelærer så jeg hadde troen på disse minste, og lærte meg gradvis å tilpasse stoff til dem. En av utfordringene har vært pedalene, som vi fikk laget forhøyninger til. Se vedlagte bilde.

Tunsberg bispedømme har siden 2003 støttet dette prosjektet med fondsmidler, men på ulike nivåer.

1.       Materialunnfangelse

2.       Undervisnings tilbud for barn

3.       Lansering og profilering (reise rundt)

4.       Kurs for voksne vikarer.

Ja den siste grenen på stammen var at jeg mente at gudstjenestereformen, hva sang og musikk angår, vil for mange lokalmenigheter være noe vanskelig å gjennomføre pga. manglende kvalifisert arbeidskraft. Det tar jo litt tid før vi får se disse yngste i en stilling! Det er mange vikarer i aktivitet rundt om, og hverdagen for en del menigheter og prester består i å velge fra vikarens repertoar. En menighet som feirer gtj. annenhver søndag vil oftest ha en vikar på en av dem, og dermed en vikar som i mange tilfeller ikke klarer å lære så mye nytt på kort varsel med resultatet: ”Vi tar det kjente!” Sammen med bispedømmet startet jeg da kurset, Kompetanseheving og rekruttering til organistvikarer i lys av gudstjenestereformen.

I uken som var skjedde følgende:

Tirsdag var det skolegudstjeneste, med utdeling av bibler til 5. klasse i Våle. Ida Kristine er 10 år og begynte som 6-åring hos meg. Hun spilte på denne gudstjenesten til en av salmene og til postludiet. Dette var også veldig spennende å oppleve for klassekameratene hennes.

Lørdag hadde jeg med meg 7 elever til Norges musikkhøgskole, der var det arrangert Åpen dag, et tilbud til kulturskolene om å spille for en lærer der. 17 ulike kulturskoler deltok, og for første gang deltok det barn og unge som spilte kirkeorgel. Vi hadde to timers mesterklasse med professor Bjørn Boysen, noe han tydeligvis likte meget godt.

Søndag var det gudstjeneste i Våle kirke, en cellolærer ved kulturskolen har begynt på orgelskolen for vikarer, hun spilte nå for første gang til gudstjeneste. Hun spilte preludium og til tre av salmene under min veiledning. I tilegg spilte hun et stykke for cello.

Jeg kan nevne kort til slutt at den lokale kulturskolen har blitt med som samarbeidspartner og har ansatt meg i 10% som orgellærer og dermed overtatt de første prosjektene som bispedømmet støttet.

Torsdag var det konsert i Horten kirke, med vårt barnekor og orgelskole, ti organister spilte så det bruste mens koret sang så det suste : )

Til slutt:

Dette er et morsomt prosjekt å drive med.

Med disse nye bøkene er det også relativt lett å påta seg et undervisningsansvar.

For den lokale menighet dreier dette seg om å gi gudstjenesten tilbake til menigheten som eier den. Kristoffer sa etter å ha spilt dåpssalmen, at nå skjønte han hvordan dette skulle være. Marte, søsteren hans fikk stort oppslag og mye medieoppmerksomhet da hun for 2 år siden spilte i sin bestefars bryllup. Det ble vist på julaften i Norge rundt serien senere på året. For noen uker siden satt Markus, min første elev, nå 13 år gammel, på orgelgalleriet i Notre Dame ved siden av domorganisten Olivier Latry.

Jeg nevnte kulturskolen, det lokale fellesråd har også her tatt dette på alvor, slik at barn som begynner får disponere sin egen nøkkel og alarmkode til kirken, slik at de kan øve der. Hans Olav Baden har sagt det slik at en gudstjeneste for barn er en gudstjeneste av og med barn.

Bjørn Vidar Ulvedalen